top of page

150 Boodschappen van de Engelen

 

In 2012 is mijn boek, 150 Boodschappen van de Engelen uitgekomen. Uit deze gechannelde boodschappen spreekt hoop, want er is hulp voor iedereen die er om vraagt. In dit boek wordt op een praktische manier de werking van het universum uitgelegd en krijgt de lezer bruikbare handvaten hoe hij het meeste uit zijn leven kan halen en hoe hij de wetten van het universum kan toepassen.Verder worden er veel actuele zaken in besproken zoals bijvoorbeeld abortus, euthanasie en ontwikkelings-hulp. De boodschappen zijn in duidelijke taal geschreven en daardoor voor iedereen toegankelijk.

 

Het boek is te koop bij www.boekscout.nl voor 15,95 .

 

Hieronder vindt u vier boodschappen die ook in het boek staan.

 

36. Rafaël Je eigen schepping.

 

Het is een verhaal zonder einde, de schepping. Hij gaat maar voort, nu nog steeds op dit moment terwijl je schrijft schep je ook een nieuwe toekomst, een nieuwe hoop voor de mensheid. Iedereen doet dat, elk moment van de dag scheppen we een nieuwe toekomst, hoe die zal zijn hangt van ons gezamenlijk en individueel af. Één voor allen en allen voor één. Wees je daarvan bewust bij alles wat je doet. Jij schept je eigen toekomst en die van de wereld niemand anders. Jij bent je eigen schepper je eigen creatie. Veel mensen willen dat maar niet geloven en wijzen naar boven naar God, zodat ze die de schuld kunnen geven van alles wat er misgaat in hun leven. God heeft het zo gewild zeggen ze dan. Nee, jij beslist in overleg met je hogere zelf ook al is dit niet een bewust proces. Nu nog niet, hoe verder je in je ontwikkeling bent hoe bewuster je hiermee om kunt gaan en hoe bewuster je kunt scheppen en creëren, het goede en het slechte, het ligt in jouw handen. Neem je verantwoordelijkheid daarvoor, God heeft je dat prachtige instrument gegeven, je bent niet voor niks naar zijn evenbeeld geschapen. Leef daar dan ook naar en wees bewust van wie je bent en wat je kunt. Je kunt zoveel meer dan je denkt! Amen.

 

 

 

82. Rafaël de reis van je leven.

 

Voor het eerst op reis gaan naar een onbekende bestemming is niet niks en een spannende aangelegenheid. Je weet namelijk niet wat je te wachten staat. Zal alles goed gaan, ben je niks vergeten om mee te nemen? Maar alles komt uiteindelijk bijna altijd wel goed. Zo is het ook met je leven, je gaat op reis naar een onbekende bestemming, je weet alleen waar je geboren wordt bij wie en wat je leerlessen zijn en de rest moet je maar zien. Zal het goed gaan, zullen er geen gekke dingen gebeuren? Je neemt een rugzakje mee met kennis van dingen die je hebt meegemaakt in vorige levens, daar ben je, je niet bewust van maar het kan ook voordelig zijn, je hebt tenslotte al zoveel geleerd in vorige levens hoe je met de dingen om moet gaan, lang leve het rugzakje dus. En daar sta je aan de vooravond van je geboorte, een sprong in het diepe nog steeds vol verwachting, maar met goede hoop. Aanvaard hulp van boven en de reis kan beginnen.

 

63. Rafaël Het leven na de dood.

 

Voor velen die niet weten dat er een leven na de dood bestaat, het bestaat wel. Een heel mooi leven nog wel. Een leven dat je 
wederom helemaal zelf mag invullen. Alles wat je denkt in het hiernamaals wordt ook meteen omgezet in realiteit. Het is een gedachtekracht die vele malen sterker is dan op deze aarde en vele malen sneller werkt. Voor de overledene is dit een behoorlijke aanpassing in het begin van de overgang, want alles wat hij denkt gebeurt. Dat is natuurlijk een vreemde gewaarwording en ook één waar je voorzichtig mee moet omspringen. Dan krijg je pas werkelijk door wat je gedachten, daden en woorden hebben aangericht op deze aarde in negatieve of positieve zin. Hier op aarde is de energie een stuk zwaarder en worden de dingen trager in gang gezet, je overziet de gevolgen van je daden dus niet zo snel. In het hiernamaals is de energie veel lichter en de consequenties van je daden voltrekken zich sneller dan hier. Daar bedenk je, je dus wel twee keer wat je doet, denkt of zegt. Ook weer een mooie leerles en ook wel snel onder de knie te krijgen. Wel moeilijker om daar maskers op te zetten. Mensen voelen zich daar vaak aangetrokken tot mensen met dezelfde ideeën en belevingswereld. Dus christenen zullen elkaar weer meer opzoeken en zo moslims en joden ook. Er wordt wel onderricht gegeven in het functioneren van het universum en je mogelijkheden. Als je overgaat betekent dat niet automatisch dat je alwetend bent. Je moet nog steeds door een leerproces gaan en niks word je cadeau gedaan, maar kijk daar ook vol bewondering om je heen naar de magie van het universum, het is prachtig hoe alles werkt, dingen zullen weer herinnerd worden die vergeten waren, kennis komt weer naar boven. Even kom je weer thuis, om daarna weer de stap te zetten naar een volgend leven voor nieuwe lessen. Alles is vrije keuze natuurlijk je kunt ook boven blijven en daar verder leren, maar de mens zal uiteindelijk toch de drang krijgen sneller te willen groeien door een nieuwe geboorte.

 

56. Rafaël Het loslaten van pijn.

 

Vanuit je zijn beleef je de dingen op een andere manier, daarmee word bedoeld dat als je de dingen te persoonlijk aantrekt je dan moeilijk tot ontwikkeling kan komen. Bekijk de zaken soms wat afstandelijker, treed buiten jezelf, zet je emoties even aan de kant en bekijk als een buitenstaander hoe je reageert op dingen en waarom je dat doet. Vaak zijn je reacties terug te voeren op dingen die je hebt meegemaakt en oud zeer. Probeer je daarvan los te koppelen in de toekomst. Soms moet je jezelf weleens analyseren en weten waarom je in bepaalde situaties op een bepaalde manier reageert. Vaak heeft dit te maken met lessen die je hebt geleerd, doorlopen, maar die je als pijnlijk hebt ervaren en niet los hebt kunnen laten. Door daar aan vast te houden en die pijn te koesteren, bewust of onbewust, blokkeer je, je ontwikkeling. Laat je lessen los en zet stappen vooruit. Wat gebeurd is, is gebeurd en heeft je gemaakt tot de mens wie je bent, maar kijk dan vooral naar de positieve punten. Wat heeft de les je opgeleverd? Ben je zelfstandiger geworden? Assertiever? Houd je meer van jezelf? Etc, etc. Blijf niet hangen in de pijn, want je trekt dezelfde pijn aan. Pas als het geen pijn meer doet en je kunt loslaten, ook tijdens de volgende les, ga je vooruit.

 

Amen en een schouderklopje voor jezelf!

 

bottom of page